Spoločenská hra /Board game/ : „Do you speak English?“

27.00

„Do you speak English? “ Je zábavná interaktívna stolová hra, ktorá Vám pomôže zlepšiť znalosť angličtiny. Hra obsahuje: 500 kartičiek s 5 stupňami obtiažnosti /A1, A2, B1, B2, C1/ a je vhodná pre deti od 6 rokov a aj pre dospelých. Vďaka tejto motivujúcej a zábavnej hre si precvičíte svoje jazykové schopnosti a zlepšíte si ovládanie anglického jazyka. Hra používa štandardnú britskú angličtinu. Je vhodná pre 2-15 hráčov vo veku od 6 rokov a viac. Hra obsahuje: 500 kartičiek s otázkami, 15 hracích figúrok, 1 kocku, 1 hrací plán, pravidlá hry v 9 jazykoch: (English, Deutsch, Español, Français, 日本語日本語日本語日本語, Русский, Slovensky, Česky, Magyar).
„Do you speak English?“ It is a fun interactive board game which challenges you to engage with the English language. The game contains 500 question cards with 5 levels of difficulty /A1, A2, B1, B2, C1/ and is suitable for children and adults alike. Do you speak English encourages you to practice your English skills in a fun way. It’s motivating and entertaining. The improvement of your English is guaranteed. The game uses standard British English. Suitable for 2-15 players, aged 6+ and above. The game contains: 500 question cards, 15 counters, 1 dice, 1 board, 1 set of rules in 9 languages: (English, Deutsch, Español, Français, 日本語, Русский, Slovensky, Česky, Magyar).
Kategórie:

Popis

Pomôcku využívam a deťom sa veľmi páči. Nakoľko učím deti na prvom stupni, trošku deťom musím pri hre pomáhať, ale naučili sa z nej mnoho aj mimo toho, čo sa učíme bežne na hodinách. Keďže sú ako ostatné deti veľmi súťaživé, páči sa im to. Takisto si ju požičiavajú učitelia z druhého stupňa, a rovnako sú spokojní.

Mgr. J. K.učiteľka AJ, Základná škola s materskou školou, Motešice

Používam „Do you speak English?“ na hodinách ANJ vo všetkých svojich kurzoch, vekové kategórie 12-66 rokov a každý je z tej hry nadšený, vždy ma ukecávajú, aby sme aj dnes hrali 🙂

Mgr. P.F.lektor anglického jazyka, Partizánske

Spoločenská hra: „Do you speak English?“ je zábavným spestrením jazykových hodín, kde táto hra pomáha študentom rozvíjať komunikáciu v anglickom jazyku hravou formou a rozširuje aj ich slovnú zásobu. Hra prináša množstvo zábavy ale aj kreativity pri tvorení odpovedí a núti tak žiakov rozprávať. Veľkým plusom tejto hry je možnosť výberu viacerých úrovní od začiatočníkov až po pokročilých, takže je aj prispôsobená rôznym študentom a preto je aj vysoko motivujúcim prostriedkom pri učení sa cudzieho jazyka.

Mgr. E. A.učiteľka AJ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická a strojnícka (SPŠ SE), Nitra

Jazyková hra “Do you speak English?“ je veľmi vhodnou učebnou pomôckou najmä pri precvičovaní si komunikácie v anglickom jazyku. Žiaci sa na jej použitie počas hodín anglického jazyka veľmi tešia, preto ju s obľubou využívame vždy, keď si chceme zábavnou formou precvičiť nadobudnuté vedomosti. Vďaka jej modernému prevedeniu a rozdeleniu na viacero vedomostných úrovní hra motivuje k vzájomnej súťaživosti a k neustálemu zlepšovaniu si komunikačných zručností. Sme veľmi radi, že sme túto učebnú pomôcku do našej školy zakúpili a určite ju odporúčame aj ďalším záujemcom, ktorí sa chcú hravou formou zdokonaliť v anglickom jazyku.

PhDr. P. I.učiteľ AJ, Stredná odborná škola technická, Tlmače

Učebnú pomôcku "Do you speak English" používam veľmi rada. Učebná pomôcka spĺňa všetky požiadavky CEFR (Spoločného európskeho referenčného rámca) pre jazykové znalosti. Žiaci hrajú hru veľmi radi a vôbec nevnímajú, že sa pritom učia jazyk používať. Každý sa snaží odpovedať správne, aby sa nemusel vrátiť. Veď kto netúži byť v cieli prvý? Didaktickú pomôcku používam v úvode či v závere hodiny, alebo na krúžku, či pred jazykovou súťažou. Učiteľovi hra uľahčuje prácu tým, že sa vyvaruje zadaniu dvoch totožných otázok. Žiaci po osvojení jednej úrovne, túžia rýchlo ísť na úroveň nasledujúcu. Nájdu sa aj žiaci, ktorí hneď chcú začať najťažšou úrovňou. Veľkou výhodou didaktickej pomôcky je, že sa dá hrať s celou skupinou. Používanie tejto didaktickej pomôcky pred jazykovou súťažou prispieva k väčšej istote detí v prejave a priamo na súťaži nie sú zaskočené žiadnou otázkou poroty. Aj vyšší level si dokážu už sami vyvodiť a na otázku adekvátne odpovedať bez toho, že danú gramatiku ešte nepreberali. Ďakujem Vám za takúto výbornú pomôcku.

Mgr. A. G.učiteľka AJ, ZŠ Opatovce nad Nitrou

Učebná pomôcka "Do you speak English?" - hodnotenie. Učebnú pomôcku sme zakúpili minulý školský rok a ako učiteľka AJ si ju veľmi pochvaľujem a odporúčam aj pre ostatné školy. Túto pomôcku využívam nielen na bežných hodinách AJ, ale i na hodinách komunikácie z AJ. Úrovne tejto hry umožňujú žiakom precvičiť si AJ od základnej úrovni až po najvyššiu, začo som veľmi vďačná, pretože hru využívam od 5. ročníka po 9. ročník. Taktiež treba brať na ohľad fakt, že v ročníkoch sa nachádzajú žiaci s rôznymi úrovňami AJ (napr. rodičia sa vrátili s deťmi z GB na SR, avšak deti sa narodili tam, čiže ich úroveň je iná, ako začiatočník. Hra sa tak stáva férovejšou pre skupinu detí v ročníku.). Hra taktiež podporuje nielen motiváciu žiakov, ale i zvedavosť. Žiaci sú zvedaví na ďalšie a ďalšie otázky. Na moje počudovanie, žiaci sa ma mnohokrát pýtajú, kedy opäť hru prinesiem na vyučovanie .Z mojej strany pedagóga môžem potvrdiť 100%-nú spokojnosť.

Mgr. Z. K.učiteľka AJ, ZŠ s MŠ Karola Strmeňa Palárikovo

Túto hru máme hru anglickom jazyku. Je veľmi obľúbená. Páči sa nám, že ich možno využiť vo viacerých ročníkoch. Deti sa naučia klásť otázky, čo vieme, že je najdôležitejšie pri výučbe jazykov. Okrem vyučovacích hodinách hru využívame aj pri súťaži AJ, ktorú usporadúvame ročne na našej škole ku medzinárodnému dňu Európskych jazykov (EDJ) koncom septembra.

Ing. I. L.riaditeľka, Základná škola s MŠ s VJM Istvána Széchenyiho, Horné Saliby

Učebnú pomôcku “Do you speak English?“ sme spolu s kolegyňou používali na hodinách Anj - konverzácie. Bola príjemným spestrením hodín. Je premyslená, zábavná, inšpiratívna... Ďakujeme. Odporúčam hru aj rodičom, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje deti a zároveň aj pre seba.

Mgr. E. V.učiteľka, Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica

Ja ako učiteľka anglického jazyka som si túto pomôcku, keďže ma hneď zaujala, kúpila najprv súkromne. Neskôr som ju priniesla do školy a skúsila, akú bude mať odozvu u detí na krúžku anglickej konverzácie. Odozva bola perfektná, deti si hru hneď zamilovali:) nechceli robiť nič iné, iba súťažiť! Rozhodla som sa túto pomôcku z času na čas vziať so sebou na hodiny angl. jazyka a deti hneď pochopili, že ak stihnú splniť zadané úlohy, odmenou im bude „DO YOU SPEAK ENGLISH?“ Hra je zábavná, pútavá a lákavá zároveň. My sme s ňou zažili veľa srandy a určite ju využijeme aj v novom školskom roku.

Mgr. V. K.učiteľka, ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie

Učebnú pomôcku „Do you speak English?“ využijeme na hodinách. Žiaci veľmi rada sa hrajú, pričom rozvíjajú komunikačnú schopnosť a bavia sa. Chcú vyskúšať aj ostatné úrovne. Som rada, že to máme na škole. 🙂

Mgr. B.T.učiteľka AJ, ZŠ, Hlavná 638/2, Veľký Cetín

Týmto chcem poďakovať za výbornú jazykovú hru, ktorá ma nenásilným a zábavným spôsobom prinútila používať novú slovnú zásobu. Používaním jazyka v iných situáciách, než zažije počas prechádzaní lekcií v učebnici, sa človek vie zdokonaliť v novej slovnej zásobe a utvrdiť si to, čo už vie. Oceňujem rôznorodosť tém a otázok, ktoré nútia hráča rozmýšľať v cudzom jazyku.

Ing. M. R.47 rokov, Labtech development team manager

K PhDr. Adriane Gyetvaiovej som začala chodiť asi 8 rokov dozadu a to najmä z dôvodu učenia sa nemeckého jazyka. Pamätám si na naše prvé hodiny, možno aj mesiace, kedy som nevedela po nemecky skoro nič a pritom som mala už tvoriť vety, ideálne súvetia. Bývala som taká nervózna, až ma bolievalo brucho pri predstave na klasike vyučovanie jazyka. A zrazu prišla táto zázračná hra, pri ktorej som si vytiahla kartičku (často vtipnú) a zrazu som vedela taktiež zázračne na danú otázku odpovedať, dokonca sme zrazu konverzovali. Odvtedy ma brucho nikdy nebolelo;) Dnes mam 24 rokov, áno stále chodievam k PhDr. Gyetvaiovej a áno, stále sa hrávame hru, pretože obsahuje všetky úrovne jazyka, a to znamená, že či ste začiatočník alebo pokročilý, nebodaj aj native speaker vždy sa touto hrou viete niečo naučiť. A úplný bonus je, že je aj v anglickej verzii. Je jednoduchá, prehľadná, skladná a viete sa ňou zabaviť i naučiť, a takých vecí je v dnešnom svete naozaj málo.

Mgr. I. P.24 rokov, manager

Túto hru si naozaj môže zahrať každý bez ohľadu na jeho slovnú zásobu či znalosť gramatiky, keďže ponúka niekoľko úrovní “obtiažnosti” vo zvolenom jazyku. Jedná sa o veľmi dobrú učebnú pomôcku, ktorá nemá využitie len v školských laviciach. Človek sa vie pri nej zabaviť aj s priateľmi alebo rodinou a ešte si pri tom vylepší svoje jazykové schopnosti, alebo rodičia s deťmi si môžu so svojimi školákmi príjemnou formou preopakovať učivo, ktoré ich ratolesti práve preberali v škole.

Mgr. P. K. PhD.32 rokov, analytik cenotvorby

Možno by sa Vám páčilo…