„Do you speak English? “ a „Sprechen Sie Deutsch? “ Sú zábavné interaktívne stolové hry, ktoré Vám pomôžu zlepšiť znalosť angličtiny alebo nemčiny. Každá hra obsahuje: 500 kartičiek s 5 stupňami obtiažnosti /A1, A2, B1, B2, C1/ a je vhodná pre deti od 6 rokov a aj pre dospelých. Vďaka tejto motivujúcej a zábavnej hre si precvičíte svoje jazykové schopnosti a zlepšíte si ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka. Je vhodná pre 2-15 hráčov. Hra obsahuje: 500 kartičiek s otázkami, 15 hracích figúrok, 1 kocku, 1 hrací plán, pravidlá hry v 9 jazykoch: (English, Deutsch, Español, Français, 日本語, Русский, Slovensky, Česky, Magyar). 

„Do you speak English?“ und „Sprechen Sie Deutsch?“ sind unterhaltsame interaktive Brettspiele, mit denen Sie Ihr Englisch oder Deutsch verbessern können. Jedes Spiel enthält insgesammt 500 Fragekarten in 5 unterschiedlichen Sprachstufen: (A1, A2, B1, B2, C1). Das Brettspiel ist motivierend und unterhaltsam und verbessert garantiert Ihre Sprachkenntnisse. Das Spiel ist für 2-15 Spieler, gleichermassen für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren geeignet. Das Spiel enthält: 500 Fragekarten, 15 Spielfiguren, 1 Würfel, 1 Spielfeld, Spielregeln in 9 Sprachen: (English, Deutsch, Español, Français, 日本語, Русский, Slovensky, Česky, Magyar). 

„Do you speak English?“ and „Sprechen Sie Deutsch?“ are fun interactive board games which challenges you to engage with the English or German language. Each game contains 500 question cards with 5 levels of difficulty /A1, A2, B1, B2, C1/ and is suitable for children and adults alike. „Do you speak English?“ and „Sprechen Sie Deutsch?“ encourages you to practice your English or German skills in a fun way. It’s motivating and entertaining. The improvement of your English or German is guaranteed. Suitable for 2-15 players, aged 6+ and above. The game contains: 500 question cards, 15 counters, 1 dice, 1 board, 1 set of rules in 9 languages: (English, Deutsch, Español, Français, 日本語, Русский, Slovensky, Česky, Magyar).